Sunday, January 30, 2011

Yang Telah Ditakdirkan

       Yang Telah Ditakdirkan mengisahkan suka-duka tiga orang sahabat, iaitu Tan Mei Yin,Kamarulzaman dan Muniandy.Mereka belajar di kelas yang sama.Pelbagai konflik melanda persahabatan mereka,tetapi mereka tetap tabah mengharunginya bersama-sama.Persahabatan tiga sekawan yang berlainan bangsa ini tetap utuh.Peristawa yang paling manis adalah apabila Tan Mei Yin dan ayahnya,memeluk agama islam di akhir cerita.
        Novel yangbertema semangat perpaduan dan persahabatan  ini digarap dengan indah sekali oleh pengarang yang berwibawa ini........

No comments:

Post a Comment